Regulamin ROD im. Mai Berezowskiej

Regulamin ROD jest podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie Rodzinnego Ogrodu Działkowego oraz użytkowanie działek przez działkowców. Nakłada on pewne obowiązki na działkowców, których przestrzeganie jest obowiązkiem każdego działkowca, w szczególności w zakresie dozwolonych nasadzeń, upraw, obiektów i budowli, które mogą być wznoszone na działkach. Nad przestrzeganiem Regulaminu ROD czuwa Zarząd Towarzystwa, zaś jego naruszenie stanowi podstawę wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej. Każdy działkowiec winien więc znać jego postanowienia, do czego zachęcamy.

Regulamin ROD im. Mai Berezowskiej został uchwalony 11 maja 2014 r.

REGULAMIN ROD im. M. Berezowskiej {.pdf}