PRAWO DZIAŁKOWE

Prawo działkowe stanowią akty prawne regulujące funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce oraz podmiotów prowadzących ROD, tj. stowarzyszeń ogrodowych. Dla działkowców użytkujących działki w naszym Ogrodzie akty te to:

  1. ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych {.pdf} – uchwalona przez Sejm i Senat RP oraz podpisana przez Prezydenta RP;
  2. Statut Towarzystwa {.pdf} – uchwalony przez zebranie założycielskie;
  3. REGULAMIN ROD im. M. Berezowskiej {.pdf} – uchwalony przez Walne Zebranie Towarzystwa.