Ustawa o ROD

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych jest podstawowym aktem prawnym regulującym ogrodnictwo działkowe w Polsce. Weszła ona w życie dnia 19 stycznia 2014 r. i od tego dnia obowiązuje wszystkich działkowców oraz stowarzyszenia ogrodowe, w tym nasze Towarzystwo.

Ustawa o ROD {.pdf}