Statut

Statut Towarzystwa Ogrodów Działkowych Stary Mokotów został uchwalony 11 maja 2014 r. przez zebranie założycielskie. Jest to podstawowy dokument określający zasady funkcjonowania, organy Towarzystwa oraz ich kompetencje.

STATUT TOD Stary Mokotów {.pdf}